Název: České nápisy na zvonech z 15. až 19. století
Další názvy: Czech Bell Inscriptions from 15th till 19th Century
Autoři: Jungmannová, Pavla
Vedoucí práce/školitel: Ševčík, Miloš
Oponent: Kočandrle, Radim
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4888
Klíčová slova: zvony;zvonaři;české nápisy;15.-19. století;výtvarné umění;výzdoba;reliéfy;svatí
Klíčová slova v dalším jazyce: bells;bellfounders;czech inscriptions;bell decorations;Bohemia;15th - 19th century;saints;art
Abstrakt: Práce se zabývá výzdobou a nápisy na zvonech v 15. - 19. století, se zaměřením na nápisy v češtině. Každému století náleží jedna podkapitola a je v ní představena výzdoba zvonů, která se v této době užívala. Dále je pro každou podkapitolu vybrán zástupce - zvonař, v daném století působící, a příklady jeho zvonů s českými nápisy, které jsou kompletně popsány. Práce obsahuje také kapitolu o svatých, jejichž reliéfy se na zvonech objevují nejčastěji.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with decorations and inscriptions on bells originating from the 15th - 19th centuries with a special focus on Czech inscriptions. Each century is in detail described in an individual chapter which introduces bell decoration, used in a given period, and features one chosen bell-founder representative together with the examples of his works bearing Czech inscriptions, which are thoroughly described. The thesis also contains a chapter about the saints whose embossments are depicted on bells most frequently.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Ceske napisy na zvonech.pdfPlný text práce2,63 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jungmannova Pavla_Sevcik Milos.rtfPosudek vedoucího práce1,47 MBRTFZobrazit/otevřít
Jungmannova Pavla_Kocandrle Radim.rtfPosudek oponenta práce1,46 MBRTFZobrazit/otevřít
Jungmannova-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce17,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4888

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.