Title: Padací buchar pro laboratorní využití
Other Titles: Drop hammer for laboratory use
Authors: Kozák, Jan
Advisor: Hlaváč Jan, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Staněk Jiří, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48880
Keywords: padací buchar;beran;mkp výpočty;rázové zkoušky;výpočet rychlosti;výpočet výšky pádu
Keywords in different language: impact hammer;ram;fem calculations;impact tests;speed calculation;fall height calculation
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na návrh konstrukce padacího bucharu pro rázové zkoušky. Práce začíná rešerší na téma bucharů a jejich konstrukčních uzlů. Dále je v práci obsažen návrh a výběr variant několika částí beranu, který je následně kontrolován pomocí MKP výpočtů v systému NX Nastran pro různé zátěžné stavy. Poté následuje návrh zdvihání a pouštění beranu a na závěr i konstrukce rámu bucharu a jeho zakrytování.
Abstract in different language: The bachelor thesis focuses on the design of a drop hammer for impact tests. The work begins with a search on the topic of impact hammers and their structural units. Furthermore, the work contains the design and selection of variants of several parts of the ram which is then checked using FEM calculations in the NX Nastran system for various load cases. This is followed by a design of lifting and lowering mechanism and finally the construction of the frame and its covering is designed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_kozak.pdfPlný text práce6,9 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce47,71 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce46,73 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce31,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48880

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.