Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKořínek Jiří, Ing.
dc.contributor.authorMašek, Jan
dc.contributor.refereeFormánek Josef, Doc. Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2022-6-14
dc.date.accessioned2022-06-27T22:23:11Z-
dc.date.available2021-10-16
dc.date.available2022-06-27T22:23:11Z-
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-5-26
dc.identifier90588
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/48882-
dc.description.abstractV této bakalářské práci vytvořte konstrukční návrh jednoduchého vřetenového lisu pro dílenské použití. Použití pro snadné lisování dle dílenských potřeb. Konstrukci vytvořte se základem trapézového šroubu Tr 60x9-400. Úvod, status quo, výpočty, konstrukční návrh (hlavní část), ekonomika, návod k použití, možná dobrovolná realizace.cs
dc.format60
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectvřetenový ruční liscs
dc.subjecttrapézový šroubcs
dc.subjectdílenský strojcs
dc.subjectkonstrukční návrhcs
dc.titleKonstrukce jednoduchého vřetenového lisucs
dc.title.alternativeSimple spindle press machine constructionen
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrství
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedIn this bachelor theasis create a design of a simple spindle press for workshop use. Used for easy pressing according to workshop needs. Create the construction with the base of the trapezoidal screw Tr 60x9-400. Introduction, status quo, computations, design (main part), economics, instructions for use, possible voluntary execution.en
dc.subject.translatedmanual spindle pressen
dc.subject.translatedtrapezoidal screwen
dc.subject.translatedworkroom machineen
dc.subject.translatedconstruction designen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Jan Masek.pdfPlný text práce3,77 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce46,38 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce49,45 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce31,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48882

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.