Title: Technické řešení zavěšení zadní hnané nápravy pro vozidla.
Other Titles: Technical solution of rear driven axle for vehicles.
Authors: Petráš, Adam
Advisor: Formánek Josef, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Kořínek Jiří, Ing.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48883
Keywords: vozidlo;buggy;terénní;náprava;hnaná;zavěšení;nezávislá;lichoběžníková;návrh;kontrola;cad;mkp;rám;rameno;těhlice;náboj
Keywords in different language: vehicle;buggy;offroad;axle;driven;suspension;independent;trapezoidal;design;control;cad;mkp;frame;arm;upright;hub
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na technický návrh zavěšení zadní hnané nápravy pro terénní vozidlo typu buggy. Obsahuje rešeršní část, koncepční návrh zvolené varianty zavěšení, specifikaci jednotlivých částí včetně zvolených materiálů a technologie výroby, základní výpočtovou kontrolu, pevnostní analýzu a finální návrh zavěšení. Práce je doplněna o část výkresové dokumentace a jejím výstupem je CAD model kompletní sestavy zavěšení.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on technical design of rear drive axle suspension for offroad buggy vehicle. It contains research part, conceptual design of selected suspension variant, specification of individual parts including selected materials and production methods, basic calculation control, strength analysis and final suspension design. Thesis also includes part of drawing documentation, and its output is a complete CAD model of suspension assembly.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Petras_Bakalarska prace.pdfPlný text práce3,33 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce47,15 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce47,44 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce31,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48883

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.