Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPoková Petra, Mgr.
dc.contributor.authorŠupolová, Markéta
dc.contributor.refereeČerný Pavel, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2022-6-21
dc.date.accessioned2022-06-27T22:23:18Z-
dc.date.available2020-6-1
dc.date.available2022-06-27T22:23:18Z-
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-3-31
dc.identifier87349
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/48889-
dc.description.abstractTématem bakalářské práce je Ortotické možnosti řešení nestability kolenního klou-bu. Teoretická část je věnována anatomii, fyziologii a patofyziologii kolenního kloubu, dále je zde specifikován obor ortotika a jsou popsány základní typy ortéz, především pak ortéz kolenních a jejich funkce. V praktické části je pak na dvou kazuistikách s pacienty popsána indikace a výroba individuální kolenní ortézy.cs
dc.format49
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectkolenní kloubcs
dc.subjectnestabilita kolenního kloubucs
dc.subjectgonartrózacs
dc.subjectortotikacs
dc.subjectortézacs
dc.subjectkolenní ortézacs
dc.subjectindividuální ortézacs
dc.titleOrtotické možnosti řešeni nestability kolenního kloubu.cs
dc.title.alternativeOrthotic options of solving knee joint instability.en
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictví
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe topic of the bachelor thesis Orthotic options of solving knee joint instability. The theo-retical part describes anatomy, physiology and pathophysiology of knee joint, then the field of orthotics is specified and fundamental types of orthosis are described with focus on knee orthosis and their functions. In the practical part, the indication and manufacturing process of knee orthosis is described in two patient cases.en
dc.subject.translatedknee jointen
dc.subject.translatedknee joint instabilityen
dc.subject.translatedgonarthrosisen
dc.subject.translatedorthoticsen
dc.subject.translatedorthosisen
dc.subject.translatedknee orthosisen
dc.subject.translatedcustom orthosisen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Supolova_Marketa_OPR_BP.pdfPlný text práce925,25 kBAdobe PDFView/Open
2_BP_OPONENT_POSUDEK - Supolova Marketa.pdfPosudek oponenta práce299,45 kBAdobe PDFView/Open
1_BP_VP_Supolova.pdfPosudek vedoucího práce306,19 kBAdobe PDFView/Open
Supolova.pdfPrůběh obhajoby práce342,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48889

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.