Title: Ortotické možnosti řešeni nestability kolenního kloubu.
Other Titles: Orthotic options of solving knee joint instability.
Authors: Šupolová, Markéta
Advisor: Poková Petra, Mgr.
Referee: Černý Pavel, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48889
Keywords: kolenní kloub;nestabilita kolenního kloubu;gonartróza;ortotika;ortéza;kolenní ortéza;individuální ortéza
Keywords in different language: knee joint;knee joint instability;gonarthrosis;orthotics;orthosis;knee orthosis;custom orthosis
Abstract: Tématem bakalářské práce je Ortotické možnosti řešení nestability kolenního klou-bu. Teoretická část je věnována anatomii, fyziologii a patofyziologii kolenního kloubu, dále je zde specifikován obor ortotika a jsou popsány základní typy ortéz, především pak ortéz kolenních a jejich funkce. V praktické části je pak na dvou kazuistikách s pacienty popsána indikace a výroba individuální kolenní ortézy.
Abstract in different language: The topic of the bachelor thesis Orthotic options of solving knee joint instability. The theo-retical part describes anatomy, physiology and pathophysiology of knee joint, then the field of orthotics is specified and fundamental types of orthosis are described with focus on knee orthosis and their functions. In the practical part, the indication and manufacturing process of knee orthosis is described in two patient cases.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Supolova_Marketa_OPR_BP.pdfPlný text práce925,25 kBAdobe PDFView/Open
2_BP_OPONENT_POSUDEK - Supolova Marketa.pdfPosudek oponenta práce299,45 kBAdobe PDFView/Open
1_BP_VP_Supolova.pdfPosudek vedoucího práce306,19 kBAdobe PDFView/Open
Supolova.pdfPrůběh obhajoby práce342,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48889

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.