Název: Originalita filosofické koncepce Egona Bondyho
Další názvy: Originality of Egon Bondy´s Philosophical Concept
Autoři: Regentová, Štěpánka
Vedoucí práce/školitel: Stark, Stanislav
Oponent: Neupauer, Eduard
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4889
Klíčová slova: Egon Bondy;filosofie;substance;smysl bytí;nesubstanční ontologie
Klíčová slova v dalším jazyce: Egon Bondy;philosophy;meaning of life;unsubstantial ontology;substance
Abstrakt: Bakalářská práce představuje originální filozofickou koncepci Egona Bondyho. Poukazuje na nesrovnalosti substančních systémů. Koncepce nesubstanční ontologie je motivována snahou o vysvětlení smyslu lidské existence a transcendentální otázky za jakých podmínek má tato existence smysl.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the original philosophy of Egon Bondy. It shows the inconsistency of substantial systems. The whole concept of unsubstantial ontology is motivated by the effort of explaining the meaning of human existence and tries to answer the transcendental question under which circumstances the human existence has this meaning.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Originalita filozoficke koncepce Egona Bondyho.pdfPlný text práce252,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Regentova Stepanka_Stark Stanislav.docPosudek vedoucího práce60 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Regentova Stepanka_Neupauer Eduard.docPosudek oponenta práce60 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Regentova_Stepanka.pdfPrůběh obhajoby práce405,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4889

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.