Title: Originalita filosofické koncepce Egona Bondyho
Other Titles: Originality of Egon Bondy´s Philosophical Concept
Authors: Regentová, Štěpánka
Advisor: Stark, Stanislav
Referee: Neupauer, Eduard
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4889
Keywords: Egon Bondy;filosofie;substance;smysl bytí;nesubstanční ontologie
Keywords in different language: Egon Bondy;philosophy;meaning of life;unsubstantial ontology;substance
Abstract: Bakalářská práce představuje originální filozofickou koncepci Egona Bondyho. Poukazuje na nesrovnalosti substančních systémů. Koncepce nesubstanční ontologie je motivována snahou o vysvětlení smyslu lidské existence a transcendentální otázky za jakých podmínek má tato existence smysl.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the original philosophy of Egon Bondy. It shows the inconsistency of substantial systems. The whole concept of unsubstantial ontology is motivated by the effort of explaining the meaning of human existence and tries to answer the transcendental question under which circumstances the human existence has this meaning.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Originalita filozoficke koncepce Egona Bondyho.pdfPlný text práce252,92 kBAdobe PDFView/Open
Regentova Stepanka_Stark Stanislav.docPosudek vedoucího práce60 kBMicrosoft WordView/Open
Regentova Stepanka_Neupauer Eduard.docPosudek oponenta práce60 kBMicrosoft WordView/Open
Regentova_Stepanka.pdfPrůběh obhajoby práce405,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4889

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.