Title: Energetické zařízení využívající odpadní teplo
Other Titles: Energy device using waste heat
Authors: Kubíková, Tereza
Advisor: Žitek Pavel, Ing.
Referee: Eret Petr, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48898
Keywords: orc;whr;sco2;turbína;uzavřený cyklus;tepelné výměníky;alternativní média;toluen
Keywords in different language: orc;whr;sco2;turbine;closed cycle;heat exchangers;alternative working fluids;toluene
Abstract: Cílem diplomové práce je návrh zařízení zpracovávající odpadní teplo z cementárny. Při návrhu je nejprve proveden výběr mezi dvěma uzavřenými alternativními cykly - nadkritickým CO2 cyklem (sCO2) a Organickým Rankinovým cyklem (ORC) včetně výběru vhodného pracovního média. Po finálním výběru cyklu následuje detailní výpočet komponent - turbíny a kondenzátoru včetně tvorby výkresů. Pro oba hodnocené cykly (ORC a sCO2) včetně detailního propočtu komponent (kondenzátoru a turbíny) vybraného cyklu byly vytvořeny výpočetní skripty pomocí programovacího jazyka Python ve vývojovém prostředí Spyder IDE.
Abstract in different language: Diploma's thesis suggests a suitable closed thermodynamic cycle for waste heat from a cement plant by using the alternative working fluids. A pair of closed working cycles is compared: supercritical CO2 cycle (sCO2) and Organic Rankine Cycle (ORC). In the case of ORC, the suitable working fluid has to selected. The final selection of the cycle is followed by a detailed calculation of components - turbine and condenser, including the creation of drawingsBoth cycles (ORC and sCO2) including the detailed component analysis are calculated by using Python language within the framework of Spyder IDE.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kubikova_S20N0043P.pdfPlný text práce6,18 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce53,47 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce48,6 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce32,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48898

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.