Title: Analýza a návrh antivibračního opatření pro ukotvení venkovní jednotky TČ
Other Titles: Analysis and design of anti-vibration solution for an outdoor heat pump
Authors: Štejr, Michal
Advisor: Eret Petr, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Uruba Václav, Prof. Ing. CSc.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48899
Keywords: vibrace;tepelné čerpadlo;kompresor;dimenzování;měření vibrací;silentblok;vytápění budov;energetika;chladivo
Keywords in different language: vibration;heat pump;compressor;dimensioning;vibration measurement;silentblock;building heating;energy;refrigerant
Abstract: Práce řeší problematiku šíření vibrací z venkovní jednotky tepelného čerpadla do okolí. Zaměřuje se na spojení mezi jednotkou a konzolou využívanou k ukotvení jednotky. Cílem je ověřit stávající řešení a případně navrhnout řešení, které bude dosahovat lepších výsledků. Přínosem této práce je obecné řešení problému, které by fungovalo pro velké množství tepelných čerpadel.
Abstract in different language: This work addresses the issue of vibration spreading from the outdoor heat pump unit to the surroundings. It focuses on the connection between the unit and a bracket which is used for anchoring the unit. The aim is to verify the existing solution and, if necessary, to suggest a solution that achieves better results. The purpose of this work is creating a general solution for the problem that can be applied for a large number of heat pumps.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Michal Stejr - DP.pdfPlný text práce3,21 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce52,61 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce47,95 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce31,72 kBAdobe PDFView/Open
Michal_Stejr_-_DP.pdfVŠKP - příloha3,21 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48899

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.