Title: Zařízení pro manipulaci s dřevěnými paletami
Other Titles: Equipment for handling wooden pallets
Authors: Kocourek, Václav
Advisor: Hosnedl Stanislav, Prof. Ing. CSc.
Referee: Sirový Martin, Ing.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48900
Keywords: válečkový dopravník;euro paleta;modularita;cad;mkp analýza
Keywords in different language: roller conveyor;euro pallette;modularity;cad;mkp analyssis
Abstract: Diplomová práce obsahuje analýzu válečkového dopravníku firmy ENGEL a inovativní koncepční a konstrukční návrh zaměřený na modularitu. Konstrukční návrh byl navržen s požadovanými vlastnostmi a potenciálem konkurenceschopnosti, tj. požadovanou posuzovanou kvalitou, vynaloženou dobou a vynaloženými náklady.
Abstract in different language: The diploma thesis contains an analysis of the roller conveyor of the ENGEL company and an innovative conceptual and constructional layout focused on modularity. The definitive engineering desing structure was designed with the required properties and potential of competitiveness, ie with the required assessed quality, expended time and expended costs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_KOCOUREK_Vaclav_2022.pdfPlný text práce4,53 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce53,59 kBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta diplomove prace_Kocourek_Sirovy.pdfPosudek oponenta práce187,88 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48900

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.