Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠedivá Blanka, RNDr. Ph.D.
dc.contributor.authorSmazalová, Eliška
dc.contributor.refereeŤoupal Tomáš, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2022-6-20
dc.date.accessioned2022-06-27T22:23:40Z-
dc.date.available2021-10-1
dc.date.available2022-06-27T22:23:40Z-
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-5-25
dc.identifier90336
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/48903-
dc.description.abstractBakalářská práce "Identifikace odlehlých pozorování" je zaměřena na detekci odlehlých hodnot v jednorozměrných datových souborech. Cílem práce je zvolené metody popsat a ukázat jejich výhody a nevýhody. Pro zvolené metody je následovně provedena simulační studie. Součástí bakalářské práce jsou kódy provedené v programu Matlab obsahující veškeré výpočty a simulace.cs
dc.formatii, 41, C
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=90336-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectodlehlé hodnotycs
dc.subjectjednorozměrné metodycs
dc.subjectnormální rozdělenícs
dc.subjectsimulační studiecs
dc.subjectgrubbsův testcs
dc.subjectdeanův-dixonův testcs
dc.subjectpravidlo tří sigmacs
dc.titleIdentifikace odlehlých pozorovánícs
dc.title.alternativeIdentification of outliersen
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd
dc.thesis.degree-programMatematika a finanční studia
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis titled "Identification of outliers" is focused on a detection of outliers in sets of univariate data. The aim of the work is to describe the chosen methods and demonstrate their advantages and disadvantages. The selected methods are then performed in a simulation study. This bachelor thesis also includes the codes performed in Matlab, which contain all the calculations and simulations.en
dc.subject.translatedoutliersen
dc.subject.translatedunivariate methodsen
dc.subject.translatednormal distributionen
dc.subject.translatedsimulation studyen
dc.subject.translatedgrubbs's testen
dc.subject.translateddixon's q testen
dc.subject.translatedthree-sigma ruleen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Smazalova.pdfPlný text práce1,48 MBAdobe PDFView/Open
PV_Smazalova.pdfPosudek vedoucího práce382,02 kBAdobe PDFView/Open
PO_Smazalova.pdfPosudek oponenta práce200,07 kBAdobe PDFView/Open
prubeh_Smazalova.pdfPrůběh obhajoby práce222,85 kBAdobe PDFView/Open
Prilohy.zipVŠKP - příloha1,27 MBZIPView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48903

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.