Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHolub Přemysl, Doc. RNDr. Ph.D.
dc.contributor.authorBaborová, Karolína
dc.contributor.refereeEkstein Jan, RNDr. Ph.D.
dc.date.accepted2022-6-20
dc.date.accessioned2022-06-27T22:23:40Z-
dc.date.available2021-10-1
dc.date.available2022-06-27T22:23:40Z-
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-5-25
dc.identifier90349
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/48907-
dc.description.abstractPráce se zabývá S-pakovacím hranovým barvením grafů. Nechť S = (s_1, s_2, s_3, ...) je neklesající posloupnost přirozených čísel. S-pakovacím hranovým barvením grafu se rozumí funkce f, která přiřazuje hranám grafu G barvy z množiny {1, 2, 3,...} v závislosti na dané sekvenci S tak, že každé dvě hrany obarvené barvou i jsou ve vzájemné vzdálenosti alespoň s_i. S-pakovacím chromatickým indexem, který náleží tomuto barvení, se rozumí minimální počet použitých barev k obarvení grafu právě tímto typem hranového barvení. Část práce je věnována rešerši pro sekvenci S = (1, 1, . . . , 1), nebo-li pro přípustné hranové barvení, dále pro sekvenci S = (2, 2, . . . , 2), nebo-li pro silné hranové barvení, pro sekvenci S = (d, d, . . . , d), nebo-li pro distanční hranové barvení a nakonec obecně pro S-pakovací hranové barvení. Přípustnému hranovému barvení se práce věnuje jen letmo. V této práci byly dále dokázány nové výsledky S-pakovacího chromatického indexu pro sekvence obsahující pouze hodnoty 1 a 2 pro čtvercovou a hexagonální síť.cs
dc.format32 s.
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjecthranové barvenícs
dc.subjectpřípustné hranové barvenícs
dc.subjectsilné hranové barvenícs
dc.subjectdistanční hranové barvenícs
dc.subjects-pakovací hranové barvenícs
dc.titleS-pakovací hranové barvení grafůcs
dc.title.alternativeS-packing edge-colouring of graphsen
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd
dc.thesis.degree-programMatematika a její aplikace
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe thesis deals with S-packing edge colorings of graphs. For a non-decreasing sequence of positive integers S = (s_1, s_2, s_3, ...), an S-packing edge coloring of a graph is a function f that assigns colors from {1, 2, 3, . . . } to the edges of the graph depending on the sequence S so that the distance between two edges that have color i is at least s_i. The S-packing chromatic index of G is the smallest number of colors needed to color the edges of G by an S-packing edge coloring. First part of the thesis summarizes some known results for sequences S = (1, 1, . . . , 1) (proper edge coloring), S = (2, 2, . . . , 2) (strong edge coloring), S = (d, d, . . . , d) (distance edge coloring) and fi nally for S-packing edge coloring. This thesis brings new results on the S-packing edge coloring of square and hexagonal grids for sequences S that contains only the values 1 and 2.en
dc.subject.translatededge coloringen
dc.subject.translatedproper edge coloringen
dc.subject.translatedstrong edge coloringen
dc.subject.translateddistance edge coloringen
dc.subject.translateds-packing edge coloringen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
karolina_baborova_BP.pdfPlný text práce2,15 MBAdobe PDFView/Open
PO_Baborova.pdfPosudek oponenta práce755,12 kBAdobe PDFView/Open
PV_Baborova.pdfPosudek vedoucího práce633,76 kBAdobe PDFView/Open
prubeh_Baborova.pdfPrůběh obhajoby práce201,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48907

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.