Title: Osvětlení moderního letadla
Other Titles: Lighting of modern aircraft
Authors: Boháček, Milan
Advisor: Noháč Karel, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Schejbal Konstantin, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48908
Keywords: letadlo;světlo;letecké předpisy;metodika osvětlování;historický vývoj;rozdělení letadel;napájecí zdroje;světelné zdroje;osvětlovací soustava;cessna 172
Keywords in different language: aircraft;lights;aircraft regulations;methodology of using lights;historical development;aicraft classification;power supplies;light source;illumination systems;cessna 172
Abstract: V této práci se zabývám problematikou osvětlování letadel. V první části je představeno dělení letadel do jednotlivých kategorií a popsán mnou vybraný letoun Cessna 172RG Cutlass. Dále je vypracován přehled aktuálně platné legislativy u nás a ve světě, včetně jejího historického vývoje. Součástí této kapitoly je také orientační soupis technických požadavků na jednotlivé osvětlovací systémy. Následuje vyjmenování jednotlivých světelných zdrojů, svítidel a v neposlední řadě napájecích zdrojů. Na závěr je uvedené shrnutí používaných moderních technologií s ohledem na historický vývoj včetně popsání jejich výhod a nevýhod.
Abstract in different language: The various aircraft categories are described in the first part together with the aircraft of my choice Cessna 172 Cutlass. Followed by a rundown of current regulations in Czech republic and world, together with historical development. Required technical parameters are also part of this chapter. In the next chapter all the various light sources are listed together with power supplies. A summary of different advantages and disadvantages of light sources is written at the end of the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Bohacek.pdfPlný text práce1,57 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce48,56 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce49,96 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce34,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48908

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.