Title: "Studený kelímek" jako aktuální metoda tavení materiálů elektromagnetickou indukcí
Other Titles: Cold Crucible a Current Method of Skull-melting by Electromagnetic Induction
Authors: Němec, Jaroslav
Advisor: Kožený Jiří, Prof. Ing. CSc.
Referee: Jiřinec Stanislav, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48909
Keywords: studený kelímek;tavení;elektromagnetická indukce;účinnost tavení;tavící zařízení;elektricky vodivé materiály;elektricky nevodivé materiály;maxwellovy rovnice;elektromagnetické;geometrické parametry zařízení.
Keywords in different language: cold crucible;melting;electromagnetic induction;melting efficiency;melting equipment;electrically conductive materials;electrically non-conductive;materials;maxwell's equations;electromagnetic parameters;geometric parameters.
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na aktuální metodu tavení materiálů elektromagnetickou indukcí ve "Studeném kelímku". Popis základních schémat studeného kelímku a odlišností jednotlivých druhů tavícího zařízení. V práci jsou popsány základní fyzikální principy pro pochopení elektromagnetické indukce a tavení jejím působením. Efektivní způsoby tavení elektricky vodivých i nevodivých materiálů, jejich účinnost a elektrické i geometrické parametry.
Abstract in different language: The presented bachelor thesis is focused on the current method of melting materials by electromagnetic induction "Cold crucible". Description of basic schemes of a cold crucible and differences of individual types of melting equipment. The thesis describes the basic physical principles for understood magnetic induction and melting with its help. Effective methods of melting electrically conductive and non-conductive materials, their efficiency and electrical and geometric parameters.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace__Studeny kelimek_ jako aktualni metoda taveni materialu elektromagnetickou indukci_Nemec Jaroslav.pdfPlný text práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce50,77 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce47,43 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce34,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48909

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.