Title: Automatizace budov s využitím inteligentního systému
Other Titles: Building automation using intelligent system
Authors: Kulhánek, Jakub
Advisor: Martínek Zbyněk, Doc. Ing. CSc.
Referee: Holý Jaroslav, Ing.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48910
Keywords: inteligentní elektroinstalace;automatizace budovy;chytrý dům;loxone;eaton;inels
Keywords in different language: intelligent wiring;building automation;smart house;loxone;eaton;inels
Abstract: Tato práce je zaměřena na automatizaci budov s využitím inteligentního systému. V teoretické části jsou uvedeny principy a funkčnost takového systému a také jeho způsoby realizace. Dále jsou představeny tři různé typy řešení chytrého domu, které se objevují na dnešním trhu. Jsou zde představeny jejich nejpoužívanější prvky, pomocí kterých lze budovy automatizovat. V praktické části jsou poté vypracovány dva projekty s výpisem materiálu a cenovou nabídkou. První projekt je zpracován s využitím inteligentní elektroinstalace a druhý za pomocí elektroinstalace klasické. V závěru je jejich vzájemné srovnání a vyhodnocení výhod, nevýhod, a především cenové srovnání obou verzí.
Abstract in different language: This work is focused on building automation using an intelligent system. The theoretical part presents the principles and functionality of such a system as well as its methods of implementation. There are also three different types of smart home solutions that appear on today's market. Here are the most used elements that can be used to automate buildings. In the practical part, two projects with a list of materials are then developer and a price offer. The first project is developed using intelligent wiring and the second one with the help of classic wiring. In the end, there is a mutual comparison and evaluation of advantages, disadvantages, and above all a price comparison of both versions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Automatizace budov s vyuzitim inteligentniho systemu_Jakub Kulhanek.pdfPlný text práce2,13 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce49,89 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce48,56 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce34,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48910

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.