Title: Diagnostika výkonových vypínačů VN a VVN v ČEZ Distribuce, a.s.
Other Titles: Diagnostics of HV and EHV circuit breakers in ČEZ Distribuce, a.s.
Authors: Petráček, Jan
Advisor: Müllerová Eva, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Martínek Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48911
Keywords: diagnostika;výkonový vypínač;vn;vvn;kontakt;střadačový pohon;sf6;čas vypnutí;dynamický odpor;vibrační analýza;proud cívky;nesouhlas pólů vypínače
Keywords in different language: diagnostics;circuit breaker;hv;ehv;history;sf6;close time;dynamic resistance
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na diagnostické metody výkonových vypínačů ve společnosti ČEZ Distribuce, a. s. V této práci jsem představil základní postupy a metody, které se využívají pro diagnostiku výkonových vypínačů. Pro tyto zkušenosti jsem čerpal zejména ze zdrojů praktického měření na distribuční soustavě. V rámci těchto měření jsem přidružil informace k řádu preventivní údržba a kritérií, které pomáhají zařízení hodnotit. Dále jsem rozebral jednotlivé typy výkonových vypínačů.
Abstract in different language: The master theses presents the principles of Diagnostics of HV and EHV circuit breakers in ČEZ Distribuce, a. s. Also I briefly described instrumen euipement, methods, types and history of circuit breakers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce37,44 kBAdobe PDFView/Open
BP_Diagnostika_vykonovych_vypinacu_final.pdfPlný text práce3,01 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce55,82 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce34,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48911

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.