Title: Přehled bateriových akumulačních systémů pro energetická úložiště
Other Titles: Overview of battery storage systems for energy storages
Authors: Filař, Ondřej
Advisor: Vinš Martin, Ing. et Ing.
Referee: Hromádka Aleš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48912
Keywords: akumulace elektrické energie;bateriová uložiště;bateriové systémy;dynamické vlastnosti baterií;lithiové baterie;olověné baterie;on-grid systém;průtokové bateriové systémy;uložiště elektrické energie;úroveň technologické připravenosti
Keywords in different language: electricity storage;battery storage;battery systems;dynamic properties of batteries;lithium batteries;lead batteries;on-grid system;flow-through battery systems;electricity storage;level of technological readiness
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá bateriovými systémy vhodnými pro velká energetická uložiště. Bateriové systémy jsou zde rozděleny podle toho, z jakých materiálů jsou vyrobeny. V první části jsou popsány bateriové systémy, které využívají jiné než lithiové elektrody. Další část je věnována lithiovým bateriovým systémům a třetí průtokovým bateriím, na konci kapitol jsou jednotlivé technologie porovnány mezi sebou. Ve čtvrté části bakalářské práce je pak určení úrovně technologické připravenosti jednotlivých systémů. Poslední kapitola je věnována porovnání technologií na základě jejich dynamických vlastností.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on battery systems suitable for the storage of energy. Battery systém are here divided into sections on which types of materials are used in a battery. The first part of this thesis is focused on batteries that use different types of materials than lithium. The next one is focused on battery systems that are using lithium and the third one is about flow batteries, on the end of each section there is compare of types between each other. In the forth section of bachelor thesis of focused on determination of technology relativity level for each type of system. Last section is to compare technologies on their dynamic properties.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ondrej Filar.pdfPlný text práce2,06 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce46,73 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce53,09 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce34,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48912

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.