Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSkala Bohumil, Doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorMertl, Miroslav
dc.contributor.refereeDražan Jiří, Ing.
dc.date.accepted2022-6-21
dc.date.accessioned2022-06-27T22:23:45Z-
dc.date.available2020-10-9
dc.date.available2022-06-27T22:23:45Z-
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2021-5-27
dc.identifier85639
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/48914-
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problematikou opětného spuštění asynchronních motorů a jejich funkcí, konstrukcí a různými způsoby rozběhu. Práce se snaží přiblížit vlastnosti jednotlivých rozběhů. To zahrnuje jejich výhody, nevýhody a chování jednotlivých elektrických a mechanických veličin ve stroji při rozběhu v různých situacích a zapojeních.cs
dc.format65
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectelektrická síťcs
dc.subject3-f asynchronní motorcs
dc.subject1-f asynchronní motorcs
dc.subjectmagnetický tokcs
dc.subjectskluzcs
dc.subjectrozběh motorucs
dc.subjectelektromagnetické pole.cs
dc.titleOpětné zapnutí asynchronního motoru na síťcs
dc.title.alternativeSwitching-on of rotating induction machineen
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnická
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatika
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis deals with the problem of restarting asynchronous motors and their function, construction and different starting methods. The thesis attempts to present the characteristics of the different starting methods. This includes their advantages, disadvantages and the behaviour of the various electrical and mechanical variables in the machine during start-up in different situations and circuits.en
dc.subject.translatedelectrical networken
dc.subject.translated3-f asynchronous motorsen
dc.subject.translated1f asynchronous motoren
dc.subject.translatedmagnetic fluxen
dc.subject.translatedslipen
dc.subject.translatedmotor start-upen
dc.subject.translatedelectromagentic field.en
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_mertl_final.pdfPlný text práce2,65 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce37,64 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce37,84 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce34,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48914

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.