Title: Přeprava vyhořelého jaderného paliva
Other Titles: Spent nuclear fuel transportation
Authors: Frasyňuk, Stanislav
Advisor: Mašata David, Ing.
Referee: Peltan Tomáš, Ing.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48917
Keywords: vyhořelé jaderné palivo;přeprava;uskladnění;obalový soubor;teplator
Keywords in different language: spent nuclear fuel;transport;storage;cask;teplator
Abstract: Tato bakalářská práce popisuje návrh pro přepravu vyhořelého jaderného paliva z JE Dukovany do vytipované lokality TEPLATORu, jako alternativní využití vyhořelého jaderného paliva oproti podzemnímu uskladnění. Výsledkem této práce je vytipovaná lokace umístění TEPLATORu, včetně odhadu náročnosti převozu a uložení na daném místě. Dále jsou zde obsaženy legislativní podmínky a taky možné kontejnery pro převoz a uskladnění paliva na území ČR.
Abstract in different language: This Bachelor thesis describes a possible destination of spent nuclear fuel from Dukovany Nuclear Power Plant in TEPLATOR usage. TEPLATOR is an alternative use for the spent nuclear fuel instead of permanent storage. The main outcome of this thesis is a proposed location for TEPLATOR, including expected expenses for transport and storage at this location. Additionally, it contains necessary legislature and types of casks for transport and storage in the Czech Republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Preprava vyhoreleho jaderneho paliva.pdfPlný text práce1,76 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce51,94 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce53,19 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce34,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48917

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.