Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPittermann Martin, Doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorJanoch, Kamil
dc.contributor.refereeStraka Miloš, Ing.
dc.date.accepted2022-6-21
dc.date.accessioned2022-06-27T22:23:45Z-
dc.date.available2021-10-8
dc.date.available2022-06-27T22:23:45Z-
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-5-26
dc.identifier89160
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/48918-
dc.description.abstractPředkládaná bakalářská práce se zaměřuje na problematiku spolupráce trakčních napájecích stanic a distribuční soustavy zejména z pohledu jejího nesymetrického zatížení právě distribuční soustavy. V první části se práce věnuje trakčním napájecím soustavám v České republice a distribuční soustavě. V druhé části je popsáno několik jednotlivých částí trakčních napájecích stanic. Ve třetí a čtvrté části se práce na danou problematiku zaměřuje jak z pohledu provozovatele, tak i z pohledu distributora elektrické energie. V páté části se práce zaobírá výpočty nesymetrií. A v šesté části jsou pak popsány možná výhledová řešení, která se již jinde ve světě uplatňují, ale do České republiky si tato řešení v takové míře, jako jsou v provozu v jiných zemích, cestu ještě nenašla.cs
dc.format39
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectželeznicecs
dc.subjectelektrická trakční napájecí soustavacs
dc.subjectnesymetriecs
dc.subjecttrakční napájecí stanicecs
dc.subjectspráva železniccs
dc.subjectměnič frekvencecs
dc.titleProblematika spolupráce trakčních napájecích stanic 25 kV / 50 Hz a třífázové elektrizační soustavycs
dc.title.alternativeProblems of cooperation between traction substations 25 kV / 50 Hz and three-phase electricity systemen
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnická
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatika
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedPresented bachelor thesis focuses on the issue of cooperation between railway power substations and distribution network that is powering it. Main topic is the issue of unsymmetrical loads connected to the distribution network in the context of railway power substations. In the first part, this thesis deals with railway power networks and their history as well as the distribution network. In the second part there are descriptions of the main parts of railway power substations. Third and fourth part focuses on the issue from the perspective of user of the railway power substations and electrical energy distributor. Fifth part contains numerical examples of the most currently used connections of transformers in railway power substations in the Czech Republic. Sixth section represents possible future in railway network powering through converters and other semiconductor technologies.en
dc.subject.translatedrailwayen
dc.subject.translatedelectrical railway networken
dc.subject.translatedunsymmetrical loadsen
dc.subject.translatedrailway power substationsen
dc.subject.translatedspráva železnicen
dc.subject.translatedfrequency converteren
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Janoch.pdfPlný text práce2,99 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce54,24 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce51,08 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce34,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48918

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.