Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDražan Jiří, Ing.
dc.contributor.authorKolerus, Josef
dc.contributor.refereeČermák Radek, Ing.
dc.date.accepted2022-6-21
dc.date.accessioned2022-06-27T22:23:46Z-
dc.date.available2021-10-8
dc.date.available2022-06-27T22:23:46Z-
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-5-26
dc.identifier89162
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/48920-
dc.description.abstractObsahem bakalářské práce jsou ztráty v točivých strojích rozdělené na dílčí části podle fyzikálních vlastností. Dílčí ztráty jsou rozděleny do jednotlivých kapitol, v nichž je fyzikálně podložen jejich vznik, zároveň je určena jejich velikost a způsoby omezení. Ztráty jsou rozlišeny na elektrické ztráty, ztráty v železe, přídavné ztráty a ztráty mechanické a ventilační. Do elektrických ztrát je zahrnuta problematika vzniku Jouleova tepla, výskyt elektrického skin efektu a jevu blízkosti. Pro ztráty v železe je zahrnuta problematika vířivých proudů a hysterezních vlastností železa, přesněji oceli. Přídavné ztráty jsou rozděleny na povrchové, pulzní a dodatečné ztráty. Moderním prvkem je porovnání ztrát při síťovém napájení a napájení PWM. Vyšší harmonické způsobené napájením z měniče ovlivňují všechny ztráty závislé na frekvenci. V mechanických a ventilačních ztrátách je obsaženo třením v ložiskách a rotoru o chladícím médium, navíc obsahují ztráty v extérním ventilátoru, je-li třeba.cs
dc.format59 s (110 672)
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=89162-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjecthysterezní ztrátycs
dc.subjectjouleovy ztrátycs
dc.subjectmechanické a ventilační ztrátycs
dc.subjectpovrchové ztrátycs
dc.subjectpřídavné ztrátycs
dc.subjectpulzní ztrátycs
dc.subjectskin efektové ztrátycs
dc.subjecttřecí ztrátycs
dc.subjectztráty v železecs
dc.subjectztráty ve vinutícs
dc.subjectventilační ztrátycs
dc.subjectvířivé ztrátycs
dc.subjectventilátorové ztrátycs
dc.subjectztráty způsobené měničemcs
dc.titleZtráty v elektrických točivých strojíchcs
dc.title.alternativeLosses in rotating electrical machinesen
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnická
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatika
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe content of the bachelor thesis are losses in rotating machines divided into parts according to physical parameters. The partial losses are divided into individual chapters, in which their origin is physically explained, their size and methods of reduction are determined. The losses are divided into electrical losses, iron losses, additional losses and mechanical and ventilation losses. The electrical losses include issues of Joule heat generation, the occurrence of the electrical skin effect and the proximity effect. For losses in iron are included the problems of eddy currents and hysteretic properties of iron, more precisely steel. The additional losses are divided into surface, pulse and additional losses. A modern element is the comparison of losses under AC supply or PWM supply. Higher harmonics frequencies caused by the inverter supply affect all frequency dependent losses. Mechanical and ventilation losses are contained by friction in the bearings and rotor on the medium, in addition are losses in the external ventilator included if required.en
dc.subject.translatedadditional lossesen
dc.subject.translatededdy current lossesen
dc.subject.translatedfriction lossesen
dc.subject.translatedhysteretic lossesen
dc.subject.translatedinverter lossesen
dc.subject.translatediron lossesen
dc.subject.translatedjoule lossesen
dc.subject.translatedmechanical and ventilation lossesen
dc.subject.translatedpulse lossesen
dc.subject.translatedskin effect lossesen
dc.subject.translatedsurface lossesen
dc.subject.translatedventilation lossesen
dc.subject.translatedventilator lossesen
dc.subject.translatedwinding lossesen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ztraty v tocivych strojich - Josef Kolerus.pdfPlný text práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce48,42 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce49,02 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce34,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48920

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.