Title: Průzkum současných závodů elektrických dopravních prostředků a jejich tříd
Other Titles: A review of current e-vehicles races and their categories
Authors: Kraft, Matěj
Advisor: Veg Lukáš, Ing. Ph.D.
Referee: Sobotka Lukáš, Ing.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48921
Keywords: elektrický motorsport;formule e;formule 1;motoe;motogp;moto2;moto3;bridgestone world solar challenge;extreme e;world rx1e;rallycross;air race e;e1 series
Keywords in different language: electric motorsport;formula e;formula 1;motoe;motogp;moto2;moto3;bridgestone world solar challenge;extreme e;world rx1e;rallycross;air race e;e1 series
Abstract: Cílem bakalářské práce je provést rešeršní průzkum závodů elektricky poháněných dopravních prostředků, které se v současné době konají. S rostoucí popularitou elektromobilů dochází ke vzniku nových závodních sérií a k nárůstu zájmu o elektrický motorsport ze strany fanoušků i zainteresovaných firem. Všechny uvedené série jsou v práci přehledně rozřazeny do kategorií podle prostředí, ve kterém probíhají. Kategorie jsou rozlišeny na silniční závody, závody na nezpevněném povrchu, letecké závody a závody vodních člunů. O každé závodní sérii je zde pojednání, které uvádí všechny podstatné informace. U některých sérií je provedeno porovnání dosahovaných parametrů nebo výsledků s klasickými závodními speciály se spalovacími motory. Pro lepší názornost je práce doplněna velkým množstvím obrázků a tabulek.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on a research review of electric-driven races, which are currently taking place at the moment. The growing popularity of electric vehicles has started the creation of the new racing series. There is an increasing trend in the popularity of electric motorsport from fans and interested companies. All described series are divided into categories according to the condition in which they take place. The categories are divided into road races, unpaved surface races, air races and water boat races. For every racing series is made the short introduction which includes all important information. For some series are presented the parameters or results. They are compared with classic racing specials with internal combustion engines. The work is supplemented by a large number of pictures and tables for better clarity.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kraft.pdfPlný text práce5,91 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce48,94 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce48,43 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce34,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48921

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.