Title: Způsoby galvanického oddělení signálů
Other Titles: Methods of galvanic isolation signals
Authors: Novotný, Radim
Advisor: Krýsl Pavel, Ing.
Referee: Novotný Jakub, Ing.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48923
Keywords: galvanické oddělení;cmti;optočlen;digitální izolátor;izolační zesilovač;izolovaný a/d převodník;izolovaný budič
Keywords in different language: galvanic isolation;cmti;optocoupler;digital isolator;isolated amplifier;iso amp;isolated a/d converter;isolated gate driver
Abstract: Cílem práce je představit možnosti galvanického oddělování signálů ve výkonových měničích se zaměřením primárně na oddělovače využívané v měničích s tranzistory. V teoretické části jsou popsány jak obecně používané způsoby galvanicky odděleného přenosu informace, tak typická provedení reálných obvodů v návaznosti na výkonový obvod měniče, jsou popsány jejich charakteristické veličiny a konkrétní parametry, které jsou po oddělovačích požadovány. V praktické části je popsáno experimentální měření dopravního zpoždění a odolnosti vůči strmosti napětí mezi stranami oddělení (CMTI) provedené na několika oddělovačích využívajících různé způsoby přenosu informace a porovnání získaných hodnot s katalogovými údaji a teoretickými předpoklady.
Abstract in different language: This bachelor thesis tries to show wide range of technologies used for galvanic isolation of signals in power inverters, main focus is on inverters with transistors. In theoretical part are shown mechanism of isolation and practically used integrated circuits that come from needs in power circuit of invertor, their characteristics and typical parameters. Practical part consists of experimental measurement of propagation delay and common mode transient immunity and confrontation of measured values with datasheets and expectations based on theoretical part.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_RadimNovotny.pdfPlný text práce3,21 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce48,32 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce53,3 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce34,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48923

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.