Title: Návrh bezkartáčového stejnosměrného motoru využívajícího Halbachovo pole
Other Titles: Design of brushless direct current motor with Halbach array
Authors: Paveza, Tomáš
Advisor: Dražan Jiří, Ing.
Referee: Čermák Radek, Ing.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48924
Keywords: 3d tisk;bldc;bezkartáčový stejnosměrný motor;dvojitý rotor;halbachovo pole;metoda konečných prvků;permanentní magnety;pětifázové vinutí;stator;vnější rotor
Keywords in different language: 3d printing;bldc;brushless direct current motor;double rotor;halbach array;finite element method;permanent magnets;five phase winding;stator;outer rotor
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na návrh bezkartáčového stejnosměrného motoru využívajícího Halbachovo pole s dvojitým rotorem, společně se statorem vytvořených pomocí 3D tisku. Nejprve je v práci popsáno, jaké existují různé uspořádání BLDC motorů a nadále princip Halbachova pole a jeho využití v průmyslu. Následuje postup a zjednodušený návrh konkrétního BLDC motoru a ověření modelu v simulačním programu ANSYS a stanovení jeho parametrů.
Abstract in different language: This thesis is focused on design of a brushless direct current motor which use Halbach array of permanent magnets with double rotor and together with stator they are 3D printed. Typical arrengements of BLDC motor are discussed in the first part of this thesis, following by explanation of principle of the Halbach array and it´s use in industry. After that a simplified design of a specific BLDC motor is submitted and simulated in ANSYS programme.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Tomas_Paveza.pdfPlný text práce6,78 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce46,21 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce48,99 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce34,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48924

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.