Title: Vyhodnocení napěťových a výkonových poměrů na distribučních trafostanicích vn/nn
Other Titles: Evaluation of voltage and power flows at MV/LV distribution transformer stations
Authors: Řimnáč, Jan
Advisor: Tesařová Miloslava, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Noháčová Lucie, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48926
Keywords: distribuční trafostanice;zatížení;napěťové poměry;výkonové poměry;odchylky napětí;účiník
Keywords in different language: distribution transformer station;loading;voltage ratios;power ratios;voltage variations;power factor
Abstract: Bakalářská práce obsahuje vyhodnocení dat naměřených na distribučních trafostanicích VN/NN od provozovatele distribuční sítě EG.D. Z naměřených dat jsou dopočteny konkrétní veličiny pro kontrolu dovolených odchylek napětí stanovených normou. Z naměřených hodnot je vyhodnoceno průměrné a maximální zatížení distribučních trafostanic souhrnně pro všechny distribuční trafostanice, ale i pro jednotlivé výkonové skupiny. Dále je vypočítán účiník přenášených výkonů a určen charakter zátěže pro jednotlivá měření. V poslední části je vyhodnocena četnost a doba, kdy dochází k výkonovým přetokům do nadřazené sítě. Pro vyhodnocené doby přetoků výkonů jsou měření porovnána mezi sebou a rozdělena do skupin s podobnými dobami výskytu.
Abstract in different language: This bachelors thesis contains assessment of measuring distribution transformer stations MV/LV by distribution network operator. Specific quantities are calculated to check voltage variations determined by standard. Average and maximum loading of distribution transformer stations are calculated from measurements for all transformers and also for groups lined up by power range of transformers. Power factor is calculated for transmitted powers with determination characters of loads. Thesis deals with frequency and rates, when power overflows occurs to superior network. Distribution transformer stations are divided into a groups, when power overflows occurs with similar rates in specific time periods
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Rimnac.pdfPlný text práce1,71 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce49,45 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce51,47 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce34,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48926

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.