Title: Základní elektromagnetický návrh elektrického stroje pro naviják
Other Titles: Basic electromagnetic design of an electric machine for a winch
Authors: Bělík, Martin
Advisor: Laksar Jan, Ing. Ph.D.
Referee: Čermák Radek, Ing.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48928
Keywords: synchronní motor s permanentními magnety;pmsm;povrchové uložení permanentních magnetů;ndfeb;lanový naviják;návrh motoru;solidworks
Keywords in different language: permanent magnet synchronous machine;pmsm;rotor surface mounted magnets;ndfeb;winch;design process of rotating electrical machines;solidworks
Abstract: Práce se zabývá návrhem synchronního motoru s permanentními magnety s vnitřním rotorem. Motor je určen pro pohon lanového navijáku s možností montáže na vozidlo. Použité magnety jsou na bázi vzácných zemin z materiálu NdFeB. Práce obsahuje rešerši navijáků dostupných na trhu, výpočet momentů a otáček navijáku a motoru, elektromagnetický výpočet, výpočet náhradních parametrů, výpočet ztrát stroje, zjednodušený postup výpočtu oteplení stroje a 3D model motoru. 3D model byl vytvořen v programu SOLIDWORKS. Návrh stroje byl ověřen v programu ANSYS. Součástí práce je fázorový diagram navrženého stroje s výkonovou a momentovou charakteristikou.
Abstract in different language: This thesis deals with the design of permanent magnet synchronous machine with an inner rotor. The motor is designed to driving a winch mounted on a vehicle. Used magnets are made of rare earth NdFeB material. The thesis contains search of the market available winches, torque and RPM calculation of winch and motor, electromagnetic calculation, calculation of equivalent circuit parameters, machine losses calculation, simplified thermal calculation and 3D motor model. 3D model was created in SOLIDWORKS. Motor design was verified in ANSYS. A phasor diagram with power and torque characteristics are part of the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Belik.pdfPlný text práce4,43 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce48,44 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce50,52 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce34,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48928

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.