Title: Řadiče pro malé OLED zobrazovače
Other Titles: Controllers for small OLED panels
Authors: Dykas, Michal
Advisor: Weissar Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Urban Ondřej, Ing.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48929
Keywords: oled zobrazovač;řadič;komunikační rozhraní
Keywords in different language: oled panel;controller;communication interface
Abstract: Předkládaná bakalářská práce se zaměřuje na shromáždění informací ohledně řadičů pro malé OLED zobrazovače a následně jejich praktické řízení. Obsahuje základní informace o OLED zobrazovačích, přiblížení několika používaných řadičů a všeobecný přehled. Dále zkoumá způsoby komunikace a principy řízení a programování. Nakonec jsou tyto principy prakticky realizovány.
Abstract in different language: The presented bachelor thesis is focused on information gathering and practical control of controllers for small OLED displays. It contains basic information about OLED displays, introduction of some used controllers and general overview. Further it research communication options and principles of controlling and programming. These principles are implemented in the end.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Michal_Dykas_E19B0004P.pdfPlný text práce1,91 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce49,87 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce52,64 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce34,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48929

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.