Title: Zkoušky a diagnostika kabelů
Other Titles: Cable tests and diagnostics
Authors: Kupilík, Tomáš
Advisor: Müllerová Eva, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Martínek Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48933
Keywords: kabel;izolace;částečné výboje;ztrátový činitel;vlf;dac;zkouška;diagnostika;pvc;xlpe
Keywords in different language: cable;insulation;partial discharges;dissipation factor;vlf;dac;test;diagnostics;pvc;xlpe
Abstract: Předkládaná bakalářská práce se zaměřuje zejména na diagnostiku a zkoušky kabelů. V prvním oddíle se bakalářská práce zabývá popisováním jednotlivých částí, vlastnostmi a parametry kabelu. Druhá část je zaměřena na metodiku zkoušek a diagnostiku kabelových souborů, jak elektrických zkoušek, tak zkoušek neelektrických. Závěrem této práce je návrh na optimální posouzení stavu kabelového systému.
Abstract in different language: The bacheror thesis focuses mainly on diagnostics and testing of cables. First, the bachelor's thesis deals with the description of individual parts, properties and parameters of the cable. The second part is focused on methods of testing and diagnostics of the cable assemblies, both electrical tests and non-electrical tests. The conclusion of this work is a proposal for the optimal assessment of the condition of the cable system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Kupilik_Tomas_2022.pdfPlný text práce2,68 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce64,06 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce46,91 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce34,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48933

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.