Title: IoT systémy pro úsporu energií v bytových domech a domácnostech
Other Titles: IoT systems for energy saving in apartment buildings and homes
Authors: Malík, Vojtěch
Advisor: Podestát Jaroslav, Ing.
Referee: Kropík Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48934
Keywords: internet věcí;chytrá domácnost;úspora energií;automatizace;zigbee protokol;nízkoenergetická zařízení
Keywords in different language: internet of things;smart home;energy saving;automation;zigbee protocol;low energy devices
Abstract: Zadaná bakalářská práce se zabývá IoT systémy pro úsporu energií v bytových domech a domácnostech. Práce se nejprve zaměřuje na základní definici IoT systému, její historii, komunikační protokoly, zabezpečení a možnou úsporu energie. Věnuje se specificky úspoře především elektrické a tepelné energie. Dále práce pokračuje návrhem a praktickou implementací systému v apartmánu bytového domu. V závěru jsou porovnány úspory systému s předchozím stavem a jeho pořizovací náklady.
Abstract in different language: The assigned bachelor thesis deals with IoT systems for energy savings in apartment buildings and households. The work first focuses on the basic definition of the IoT system, its history, communication protocols, security, and possible energy savings. It is dedicated in particular to saving electricity and heat. The work continues with the design and practical implementation of the system in a flat of an apartment building. In the end, the savings of the system are compared with the previous state and its acquisition costs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Vojtech_Malik_2022.pdfPlný text práce2,52 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce47,62 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce56,05 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce34,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48934

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.