Title: Možnosti regulace vytápění budov pomocí tepelného čerpadla s využitím predikce
Other Titles: Assessment of heating control using prediction in heat pump technology
Authors: Smeták, Jan
Advisor: Mužík Václav, Ing. Ph.D.
Referee: Knedlík Michal, Ing.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48939
Keywords: regulace;tepelné čerpadlo;predikce;teplota;počasí;budova;neuronová síť
Keywords in different language: regulation;heat pump;prediction;temperature;weather;building;neural network
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na regulaci vytápění budov pomocí tepelného čerpadla s využitím predikce. Cílem práce je zjištění, zda je neuronová síť schopná naučit se fyzikální principy při vytápění budovy tepelným čerpadlem a následné vyhodnocení simulace. Hlavními body této práce je provedení rešerše na problematiku regulace vytápění budov s využitím predikce, následná analýza dostupných dat z reálné provozní situace, vytvoření parametrické simulace regulace vytápění vybraného objektu pomocí tepelného čerpadla s predikcí a na závěr vyhodnocení simulace regulace vytápění kontextu reálných dat.
Abstract in different language: The present bachelor thesis is focused on the regulation of building heating using a heat pump with the use of prediction. The aim of the thesis is to determine whether a neural network is capable of learning the physical principles involved in heating a building with a heat pump and then evaluating the simulation. The main points of this work are to conduct a research on the problem of building heating control using prediction, then to analyze the available data from a real operational situation, to create a parametric simulation of heating control of a selected building using a heat pump with prediction, and finally to evaluate the heating control simulation in the context of real data.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Smetak Jan - Moznosti regulace vytapeni budov pomoci tepelneho cerpadla s vyuzitim predikce.pdfPlný text práce2,49 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce49,8 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce51,14 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce34,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48939

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.