Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKožený Jiří, Prof. Ing. CSc.
dc.contributor.authorTichý, David
dc.contributor.refereePlecháč František, Ing.
dc.date.accepted2022-6-23
dc.date.accessioned2022-06-27T22:23:49Z-
dc.date.available2021-10-8
dc.date.available2022-06-27T22:23:49Z-
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-5-26
dc.identifier89229
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/48942-
dc.description.abstractTématem této bakalářské práce je hodnocení energetických ztrát budov, jehož výsledkem je vydání Průkazu energetické náročnosti budov. Práce se zabývá pouze tepelnými ztrátami, a nikoliv dalšími faktory ovlivňujícími průkaz energetické náročnosti. V první části práce je stručně vysvětleno, co vlastně zkratka PENB, a vůbec tento pojem znamená, důvody použití a základní výpočetní metody k jeho sestavení. Jsou provedeny podkladové výpočty a následné zařazení domu do odpovídající energetické kategorie. V další části je popsán modelový objekt, na kterém bylo provedeno měření termokamerou, jsou identifikovány problémy s tepelnými mosty a navržena opatření k odstranění přetrvávajícího problému.cs
dc.format37; XXII s. (54 549 znaků)
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectprůkaz energetické náročnosti budovycs
dc.subjectprostup teplacs
dc.subjecttepelný odporcs
dc.subjectenergiecs
dc.subjectzdroje energiecs
dc.subjecttepelný mostcs
dc.subjectnáklady na energiics
dc.subjecttepelná bilancecs
dc.subjectměření termokamerou.cs
dc.titlePrůkaz energetické náročnosti budovycs
dc.title.alternativeEnergy performance certifikateen
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnická
dc.thesis.degree-programAplikovaná elektrotechnika
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe topic of this bachelor thesis is the evaluation of energy losses of buildings, the result of which is the issuance of the Building Energy Performance Certificate (BEPC). The thesis deals only with heat losses and not with other factors influencing the Energy Performance Certificate. In the first part of the thesis, it is briefly explained what the abbreviation BEPC actually means, and in general this term means, the reasons for its use and the basic computational methods to compile it. The underlying calculations are made and the subsequent classification of the house into the corresponding energy category. The next section describes the model object on which the measurement was made with a thermal camera, identifies problems with thermal bridges and suggests measures to eliminate the persistent problem.en
dc.subject.translatedbuilding energy performance certificateen
dc.subject.translatedheat transferen
dc.subject.translatedthermal resistanceen
dc.subject.translatedenergyen
dc.subject.translatedenergy sourcesen
dc.subject.translatedthermal bridgeen
dc.subject.translatedenergy costsen
dc.subject.translatedheat balanceen
dc.subject.translatedthermal camera measurement.en
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Tichy_David_2022.pdfPlný text práce5,26 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce51,21 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce46,97 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce34,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48942

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.