Title: Formula Student - Koncept stínění z pohledu elektromagnetické kompatibility
Other Titles: Formula Student - Electromagnetic compatibility shielding design
Authors: Pixa, Lukáš
Advisor: Novotný Jakub, Ing.
Referee: Krýsl Pavel, Ing.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48943
Keywords: elektromagnetická kompatibilita;formula student;elektromagnetické rušení;sic měnič;elektromagnetické stínění;střídač;elektromotor
Keywords in different language: electromagnetic compatibility;formula student;electromagnetic interference;sic converter;electromagnetic shielding;inverter;electric motor
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá otázkou možností zlepšování elektromagnetické kompatibility zařízení, která pro svou funkci využívají velké výkony napájení elektromotorů, modulované pomocí pulzně šířkové modulace. Tento druh modulace je sice velmi vhodný pro tvorbu střídavého výstupního napětí ze stejnosměrného zdroje, ale při tomto střídání je generováno velké rušení, které se může uvolňovat do okolí vodičů. Pro účely této práce byl jako praktický příklad využit projekt univerzitní elektro-formule (Formula student), na jejímž příkladu je proveden návrh metod zlepšení elektromagnetické kompatibility s hlavním důrazem na využití způsobů používání elektromagnetického stínění. Dále bylo provedeno měření s cílem ověření skutečných účinků použití elektromagnetického stínění na intenzitu uvolňovaného elektromagnetického rušení do okolí stíněného kabelu.
Abstract in different language: This bachelor's thesis deals with possibilities of improving the electromagnetic compatibility of devices that use for their function electric motors powered by high power supply of PWM generated signals. Although the PWM modulation is very suitable for generating AC signals from DC power supply, this type of modulation is also source of large amount of electromagnetic interferences that can be released in surrounding of conductors. For purposes of this thesis a university project of electro-formula was used as practical example. On this example is shown a concept of method of improving electromagnetic compatibility, which is made with the main emphasis on the use of electromagnetic shielding. Furthermore, measurements were performed in order to verify the actual effects of use of electromagnetic shielding on the intensity of released electromagnetic interference in the vicinity of the shielded cable.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Formula student - koncept stineni z pohledu elektromagneticke kompatibility - Lukas pixa.pdfPlný text práce4,27 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce48,26 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce48,31 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce34,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48943

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.