Title: Použití FLIR Lepton modulu
Other Titles: Application of FLIR Lepton module
Authors: Pillmann, Jan
Advisor: Weissar Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Vavroch Ondřej, Ing.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48951
Keywords: flir;lepton;termální kamera;infračervené měření teploty;stm32;detekce pohybu;vospi packet;palety barev;greyscale;ironbow;rainbow
Keywords in different language: flir;lepton;thermal camera;infrared temperature measurement;stm32;movement detection;vospi packet;color pallets;greyscale;ironbow;rainbow
Abstract: Práce se zabývá problematikou použití moderních modulů termální kamery Lepton od firmy FLIR. Tyto moduly mají širokou oblast využití díky jejich univerzálnosti, malé velikosti, nízké spotřebě a cenové dostupnosti. Cílem bylo vytvořit a popsat komunikační rozhraní mezi modulem a počítačem, k čemuž byl použit mikrokontrolér STM32 naprogramovaný v jazyce C a počítačová aplikace pro zpracování a grafické zobrazení dat v jazyce C#. Výsledkem řešení je popis komunikace s kamerovým modulem a ukázkové příklady algoritmů, na kterých jsou principy vysvětleny. Dále jsou stanoveny požadavky na časovou synchronizaci a přenosová rozhraní mezi jednotlivými částmi systému. Výsledky lze upravit a použít pro vlastní řešení využívající tento kamerový modul.
Abstract in different language: This thesis aims to analyze the use of modern thermal camera modules Lepton by the FLIR Company. These modules can be widely used due to their universality, small size, low power consumption, and affordability. The goal was to create and describe a communication interface between the module and the computer, using an STM32 microcontroller programmed in C and a computer application for data processing and graphical display in C#. The solution consists of a description of communication with the camera module and example algorithms with an explanation of the principles. Timing and communication interface requirements are specified for each part of the system. The results can be modified and used as a solution to a particular use of this camera module.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zaverecna-prace.pdfPlný text práce5,68 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce47,46 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce49,22 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce34,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48951

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.