Title: Materiály izolačních systémů točivých strojů a diagnostika jejich vlastností
Other Titles: Materials of insulation systems of rotating machines and their properties diagnostics
Authors: Kvasnička, Petr
Advisor: Pihera Josef, Ing. Ph.D.
Referee: Prosr Pavel, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48960
Keywords: izolační systém;točivé stroje;kompozitní materiály;drážková izolace;hlavní izolace;vpi;resin-rich;polymerní materiály;částečné výboje;diagnostika;polovodivé pásky
Keywords in different language: insulation system;rotating machines;composite materials;groove insulation;main insulation;vpi;resin-rich;polymer materials;partial discharges;diagnostics;semiconductive tapes
Abstract: Práce je zaměřena na seznámení se základními vlastnostmi izolačních systémů a následné diagnostické metody těchto vlastností. Popsány jsou také, nejčastěji používané izolační materiály jako je slída, třísložkové kompozity a seznámení s nanodielektriky. Závěrem práce je experiment zaměřený na měření dielektrických vlastností polovodivých pásek, které jsou součástí hlavního izolačního systému stroje a chrání před částečnými výboji.
Abstract in different language: The work is focused on the introduction to the basic properties of insulation systems and subsequent diagnostic methods of these properties. Also described are the most commonly used insulating materials such as mica, ternary composites and an introduction to nanodielectrics. The second part of the work is an experiment aimed at measuring the dielectric properties of semiconductive tapes, which are part of the main insulation system of the machine and protect against partial discharges.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce2,75 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce48,16 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce50,47 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce34,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48960

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.