Bakalářské práce / Bachelor´s works (KET) Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 21
Pelc, Petr
Tvorba PLC programů pro měření a vyhodnocování dat

This thesis deals with the creation of programs for measuring and evaluating measured data. The work was processed in the context of real-time diagnostics for electrical machines, while its main goal is the acquisition of key operating variables, their visualization and subsequent evalu...

Růžička, Václav
Textilní senzory pro ochranné oděvy a technické textilie

This bachelor thesis is focused on the implementation of a temperature embroidered sensor for e-textiles. The main purpose of this work is the design, manufacture and testing of a temperature sensor. The research section shows the division of e-textiles and materials of substrates ...

Kvasnička, Petr
Materiály izolačních systémů točivých strojů a diagnostika jejich vlastností

The work is focused on the introduction to the basic properties of insulation systems and subsequent diagnostic methods of these properties. Also described are the most commonly used insulating materials such as mica, ternary composites and an introduction to nanodielectrics. The second ...

Huček, Jan
Zhodnocení připravenosti podniku na Průmysl 4.0

This bachelor thesis deals with Industry 4.0 and assessing the readiness of companies for Industry 4.0 using maturity models. The thesis contains two parts, a theoretical part and a practical part. The theoretical part describes the concept of Industry 4.0 and its elements.&...

Panoš, Dominik
Textilní senzory pro snímání dechové frekvence

The presented bachelor thesis deals with research in the field of smart textiles and textile sensors for respiratory rate monitoring. The first part of the thesis is devoted to the materials used in smart textiles. Furthermore, this part describes the manufacturing technology and a...

Vácha, Marek
Využití aktuálních technologií pro rychlé vyrovnávání výkonových bilancí v podmínkách ČR

The bachelor's thesis deals with the issue of both storage facilities in distribution networks by the consumer and the possibility of using such equipment to provide frequency supporting services. The work outlines the current technologies for rapid balancing of the power balance an...

Kroupa, Pavel
Analýza využití bateriového úložiště v různých provozních nasazeních

The bachelor thesis deals with the use of large battery storage in operational deployment. The thesis first reviews the current battery storage technologies in the theoretical part then focuses on the legislative and business framework of the storage operation. It describes the principl...

Jedlička, Tomáš
Návrh rozvaděče pro analyzátor sítě

The Bachelors thesis is focused on initial setup and possibilities of network analyzer DMG 800 by manufacturer Lovato, wire and clamps dimensioning used for its installation, 3D models processing and technical documentation of steel sheet metal cabinet and wiring design of programmable ...

Tembo, Malinga
Organické materiály na bázi alotropů uhlíku pro senzoriku

Široká škála forem uhlíku a jejich mimořádné elektrochemické vlastnosti jsou neustále zkoumány za účelem výroby nové nákladově efektivní technologie. Jejich využití značně prospělo senzorové technologii. kvality ve výrobě nízkonákladového, vysoce citlivého, citlivého, opakovatelného a širokého sortimentu a...

Sláma, Pavel
Vliv konfigurace akustických pohltivých prvků na činitel zvukové pohltivosti

The aim of the bachelor thesis is to verify the influence of the size of the measured area on the correctness of the result for measurements in the reverberation chamber. It also deals with the measurement of absorption for different configurations of one kind of acoustic...

Osvald, Marek
Řízení výrobních procesů v rámci iniciativy Průmysl 4.0

The bachelor thesis deals with methods and tools related with the Industry 4.0 initiative, which are used for production process management. The production process is described including its management. There are also traditional methods designed for this purpose explained. In the thesis...

Frána, Zdeněk
Současný stav vývoje organických elektrochemických tranzistorů a jejich možné aplikace

The present bachelor thesis is focused on the current state and development of organic electrochemical transistors (OECT). In the first part of the thesis, OECT are described in general. There are two basic structures described: lateral and vertical. This is followed by the materia...

Veinar, Lukáš
Optimalizace výrobních procesů v rámci konceptu Průmysl 4.0

The presented bachelor thesis is focused on the description of basic tools and methods of process optimization in production processes. The very concept of Industry 4.0, its history and the technologies that occur in it are described. The basic tools of Industry 4.0 that are&#...

Samcová, Kateřina
Návrh optimalizace podnikového procesu

Submitted bachelor thesis is focused on business process optimization. Bachelor thesis is divided into two parts, theoretical and practical. Theoretical part consists of description and comparison of functional management and business process management. It further describes approaches of chosen metho...

Marešová, Simona
Návrh zapojení analyzátoru sítě

This bachelor thesis deals with the use of the DMG 800 industrial power analyzer, the specifications of cam switches for the ranges 2 A, 10 A, 30 A, 60 A and last but not least the specifications of instrument current transformers. There is a detailed description of&...

Škarda, Jakub
Metody a technologie pro měření a vyhodnocení úrovně glukózy v krvi se zaměřením na flexibilní substráty

Presented bachelor thesis deals with methods and technologies for determining the blood glucose level. Increased attention is dedicated to new non-invasive sensors based on flexible substrates. At first, the principles of currently used invasive and minimally invasive methods are described. In&#x...

Křiček, Jan
Materiálová kompatibilita přírodních esterů

This bachelor thesis deals with the material compatibility of natural esters in transformers. The text is divided into four chapters. The beginning of the bachelor thesis is written as a theoretical introduction to transformers and the following chapter focuses on polymeric materials us...

Kurunczi, Lukáš
Modelování podnikových procesů

Presented bachelor thesis first focuses on the description of methodologies and available software for business process modelling. Subsequently, the bachelor thesis focuses on a specific production process of a chosen company, whose goal is to find a critical section and propose appropriate&...

Mokrá, Zdislava
Bezpečnost v rámci Průmyslu 4.0

The bachelor's thesis deals with the issue of Industry 4.0 and the safety of one of its key elements - collaborative robots. Individual Industrial Revolutions and their key elements are defined here, with a more detailed focus on Industry 4.0. The next point focuses on...

Kalousová, Kamila
Elektrické vyhřívací elementy

The bachelor thesis is focused on the electric heating options, Aerosol Jet technology and heating elements printed by this technology. This thesis describes some application of electric heating in automotive and aerospace. It also describes materials that are used with Aerosol Jet and&...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 21