Title: Analýza využití bateriového úložiště v různých provozních nasazeních
Other Titles: Analysis of BESS in various operational deployments
Authors: Kroupa, Pavel
Advisor: Mužík Václav, Ing. Ph.D.
Referee: Tímr Jan, Ing.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48965
Keywords: baterie;akumulace;burza;obchod s elektřinou;spotový trh;market-coupling;liberalizace trhu s elektřinou
Keywords in different language: battery;accumulation;electricity market;spot market;market-coupling;liberalisation of the electricity market
Abstract: Bakalářská práce se zabývá využitím velkého bateriového úložiště v provozním nasazení. Práce nejprve v teoretické části mapuje současné technologie bateriové akumulace a následně se zaměřuje na legislativní a obchodní rámec provozu úložiště. Popisuje principy fungování trhu a možnosti kde obchodovat s elektřinou. Následně se zaměřuje na simulaci bateriového úložiště za účelem zvýšení počtu kontraktů. Nakonec celou simulaci zhodnotí z technického, ekonomického a ekologického hlediska
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the use of large battery storage in operational deployment. The thesis first reviews the current battery storage technologies in the theoretical part then focuses on the legislative and business framework of the storage operation. It describes the principles of market operation and the possibilities where to trade electricity. It then focuses on the simulation of battery storage in order to increase the number of contracts. Finally, it evaluates the whole simulation from a technical, economic and environmental point of view.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vyuziti_baterioveho_uloziste_v_ruznych_provoznich_nasazenich_Pavel_Kroupa_BP_2022_4.pdfPlný text práce1,38 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce53,12 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce47,44 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce34,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48965

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.