Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMužík Václav, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorKroupa, Pavel
dc.contributor.refereeTímr Jan, Ing.
dc.date.accepted2022-6-23
dc.date.accessioned2022-06-27T22:24:11Z-
dc.date.available2021-10-8
dc.date.available2022-06-27T22:24:11Z-
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-5-26
dc.identifier89158
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/48965-
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá využitím velkého bateriového úložiště v provozním nasazení. Práce nejprve v teoretické části mapuje současné technologie bateriové akumulace a následně se zaměřuje na legislativní a obchodní rámec provozu úložiště. Popisuje principy fungování trhu a možnosti kde obchodovat s elektřinou. Následně se zaměřuje na simulaci bateriového úložiště za účelem zvýšení počtu kontraktů. Nakonec celou simulaci zhodnotí z technického, ekonomického a ekologického hlediskacs
dc.format41
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectbateriecs
dc.subjectakumulacecs
dc.subjectburzacs
dc.subjectobchod s elektřinoucs
dc.subjectspotový trhcs
dc.subjectmarket-couplingcs
dc.subjectliberalizace trhu s elektřinoucs
dc.titleAnalýza využití bateriového úložiště v různých provozních nasazeníchcs
dc.title.alternativeAnalysis of BESS in various operational deploymentsen
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnická
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatika
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis deals with the use of large battery storage in operational deployment. The thesis first reviews the current battery storage technologies in the theoretical part then focuses on the legislative and business framework of the storage operation. It describes the principles of market operation and the possibilities where to trade electricity. It then focuses on the simulation of battery storage in order to increase the number of contracts. Finally, it evaluates the whole simulation from a technical, economic and environmental point of view.en
dc.subject.translatedbatteryen
dc.subject.translatedaccumulationen
dc.subject.translatedelectricity marketen
dc.subject.translatedspot marketen
dc.subject.translatedmarket-couplingen
dc.subject.translatedliberalisation of the electricity marketen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vyuziti_baterioveho_uloziste_v_ruznych_provoznich_nasazenich_Pavel_Kroupa_BP_2022_4.pdfPlný text práce1,38 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce53,12 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce47,44 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce34,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48965

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.