Title: Textilní senzory pro snímání dechové frekvence
Other Titles: Textile sensors for respiratory rate sensing
Authors: Panoš, Dominik
Advisor: Rostás Kateřina, Ing.
Referee: Suchý Stanislav, Ing.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48961
Keywords: smart textilie;dechová frekvence;textilní senzory;nositelné systémy
Keywords in different language: smart textiles;respiratory rate;textile sensors;wearable systems
Abstract: Předložená bakalářská práce se zabývá rešerší v oblasti smart textilií a textilních senzorů pro monitorování dechové frekvence. V první části je práce věnována materiálům, které se používají ve smart textiliích. Dále je v této části popsána technologie výroby a využití smart textilií. Ve druhé části se nachází přehled jednotlivých textilních senzorů pro monitorování dechové frekvence. Třetí část práce je věnována zmapování trhu s produkty, jak textilními, tak konvenčními, které se zabývají monitorováním dechu. Ve čtvrté části práce je porovnání důležitosti a využitelnosti systémů pro měření dechové frekvence.
Abstract in different language: The presented bachelor thesis deals with research in the field of smart textiles and textile sensors for respiratory rate monitoring. The first part of the thesis is devoted to the materials used in smart textiles. Furthermore, this part describes the manufacturing technology and application of smart textiles. In the second part, an overview of various textile sensors for respiratory rate monitoring is presented. The third part of the paper is devoted to mapping the market for textile and conventional respiratory monitoring products. The fourth part of the thesis compares the importance and applicability of respiratory rate monitoring systems.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Dominik Panos.pdfPlný text práce1,63 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce48,98 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce48,19 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce34,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48961

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.