Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorRostás Kateřina, Ing.
dc.contributor.authorPanoš, Dominik
dc.contributor.refereeSuchý Stanislav, Ing.
dc.date.accepted2022-6-23
dc.date.accessioned2022-06-27T22:24:11Z-
dc.date.available2021-10-8
dc.date.available2022-06-27T22:24:11Z-
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-5-26
dc.identifier89042
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/48961-
dc.description.abstractPředložená bakalářská práce se zabývá rešerší v oblasti smart textilií a textilních senzorů pro monitorování dechové frekvence. V první části je práce věnována materiálům, které se používají ve smart textiliích. Dále je v této části popsána technologie výroby a využití smart textilií. Ve druhé části se nachází přehled jednotlivých textilních senzorů pro monitorování dechové frekvence. Třetí část práce je věnována zmapování trhu s produkty, jak textilními, tak konvenčními, které se zabývají monitorováním dechu. Ve čtvrté části práce je porovnání důležitosti a využitelnosti systémů pro měření dechové frekvence.cs
dc.format46
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectsmart textiliecs
dc.subjectdechová frekvencecs
dc.subjecttextilní senzorycs
dc.subjectnositelné systémycs
dc.titleTextilní senzory pro snímání dechové frekvencecs
dc.title.alternativeTextile sensors for respiratory rate sensingen
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnická
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatika
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe presented bachelor thesis deals with research in the field of smart textiles and textile sensors for respiratory rate monitoring. The first part of the thesis is devoted to the materials used in smart textiles. Furthermore, this part describes the manufacturing technology and application of smart textiles. In the second part, an overview of various textile sensors for respiratory rate monitoring is presented. The third part of the paper is devoted to mapping the market for textile and conventional respiratory monitoring products. The fourth part of the thesis compares the importance and applicability of respiratory rate monitoring systems.en
dc.subject.translatedsmart textilesen
dc.subject.translatedrespiratory rateen
dc.subject.translatedtextile sensorsen
dc.subject.translatedwearable systemsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Dominik Panos.pdfPlný text práce1,63 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce48,98 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce48,19 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce34,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48961

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.