Title: Enterální výživa u pacienta na umělé plicní ventilaci z pohledu všeobecné sestry
Other Titles: Enteral nutrition in a patient on artifical lung ventilation from the point of view of a general nurse
Authors: Štěpánková, Markéta
Advisor: Frei Jiří, PhDr. Mgr. Ph.D., MBA
Referee: Tůmová Pavlína, Mgr.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48968
Keywords: enterální výživa;umělá plicní ventilace;nasogastrická sonda;zajištění dýchacích cest;endotracheální intubace;historie enterální výživa;historie umělé plicní ventilace
Keywords in different language: enteral nutrition;artifical lung ventilation;nasogastric tube;securing of the airways;endotracheal intubation;history of enteral nutrition;history of artifical lung ventilation
Abstract: V této bakalářské práci se zabýváme studiem historického vývoje enterální výživy a umělé plicní ventilace. Jedná se o teoretickou práci. V první kapitole je popsána základní anatomie a fyziologie dýchací a trávicí soustavy, která je nezbytná k pochopení chodů v lidském těle. Ve druhé kapitole se zabýváme vývojem umělé plicní ventilace od starověku do dnes a řešíme specifika ošetřovatelské péče o ventilovaného pacienta. Třetí kapitola pojednává o tom, jakým způsobem lze u ventilovaného pacienta zajistit příjem výživy. Závěrem této práce je ucelený přehled provázanosti umělé plicní ventilace a enterální výživy.
Abstract in different language: In this bachelor thesis we study the historical development of enteral nutrition and artificial lung ventilation. It is a theoretical work. The first chapter describes the basic anatomy and physiology of the respiratory and digestive system, which is essential for understanding the processes of the human body. In the second chapter, we discuss the development of artifi-cial pulmonary ventilation from ancient times to the present day and address the specifics of nursing care of the ventilated patient. The third chapter discusses how nutrition can be provided to the ventilated patient. This thesis concludes with a comprehensive review of the interrelationship between artificial lung ventilation and enteral nutrition.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stepankova_Marketa_VSS_BP.pdfPlný text práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
Stepankova_PV.pdfPosudek vedoucího práce351,9 kBAdobe PDFView/Open
Stepankova_PO.pdfPosudek oponenta práce397,85 kBAdobe PDFView/Open
Stepankova_H.pdfPrůběh obhajoby práce434,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48968

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.