Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBejvančická Petra, PhDr.
dc.contributor.authorKnoblochová, Michaela
dc.contributor.refereeFrei Jiří, PhDr. Mgr. Ph.D., MBA
dc.date.accepted2022-6-24
dc.date.accessioned2022-06-27T22:24:17Z-
dc.date.available2021-6-24
dc.date.available2022-06-27T22:24:17Z-
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-3-31
dc.identifier90772
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/48975-
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je shrnutí a představení aktuálních dohledaných poznatků o faktorech, které ovlivňují ochotu laické veřejnosti poskytnout KPR. Dále popisuje náhlou zá-stavu oběhu, její příčiny a příznaky. Definuje a uvádí rozdělení neodkladné resuscitace. Popisuje jednotlivé postupy základní neodkladné resuscitace. Je také uveden aktuální stav kardiopulmonální resuscitace a náhlé zástavy oběhu mimo nemocniční zařízení. Ovlivňující faktory jsou rozděleny dle jejich působení na negativní a pozitivní. Mezi nejvýznamnější faktory patří nedostatek znalostí a dovedností, strach, vzdělání a školení v BLS, telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace a moderní technologie. Poslední kapitola obsahuje strategie pro zlepšení BLS.cs
dc.format48 s.
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectkprcs
dc.subjectsrdeční zástavacs
dc.subjectlaická resuscitacecs
dc.subjectovlivňující faktory kprcs
dc.subjectochota laické veřejnostics
dc.subjectaedcs
dc.titleŘešení náhlé zástavy oběhu z pohledu laické veřejnostics
dc.title.alternativeDealing with sudden arrest of circulation from the point of view of the general publicen
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií
dc.thesis.degree-programVšeobecné ošetřovatelství
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe aim of the bachelor thesis is to summarize and present current knowledge about the factors that influence the willingness of the lay public to provide CPR. It also describes the sudden state of circulation, its causes and symptoms. It defines and lists the distribution of urgent resuscitation. It describes the individual procedures of basic urgent resuscitation. The current state of cardiopulmonary resuscitation and sudden cessation of circulation outside the hospital facility is also indicated. Influencing factors are divided according to their effect into negative and positive. The most significant factors include lack of knowledge and skills, fear, education and training in BLS, telephone-assisted emergency resuscitation and modern technology. The last chapter contains strategies for improving BLS.en
dc.subject.translatedcpren
dc.subject.translatedcardiac arresten
dc.subject.translatedlayperson resuscitationen
dc.subject.translatedinfluencing factors cpren
dc.subject.translatedwillingness laypersonen
dc.subject.translatedaeden
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Knoblochova Michaela, VSS, BP.pdfPlný text práce469,2 kBAdobe PDFView/Open
Knoblochova_PV.pdfPosudek vedoucího práce301,11 kBAdobe PDFView/Open
Knoblochova_PO.pdfPosudek oponenta práce356,36 kBAdobe PDFView/Open
Knoblochova_H.pdfPrůběh obhajoby práce433,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48975

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.