Title: Koncept BIM pro historickou budovu
Authors: Podzimková, Eva
Advisor: Hájek Pavel, Ing. Ph.D.
Referee: Tobiáš Pavel, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48989
Keywords: bim;hbim;informační modelování staveb;správa informací historické budovy;stavebněhistorický průzkum;revit;datový model;ifc;4d informační model;budova
Keywords in different language: bim;hbim;building information modelling;historic building information management;building history research;revit;data model;ifc;4d information model;building
Abstract: Tato diplomová práce se zaměřuje na využití konceptu Building Information Management, pro historicky hodnotné budovy, označovaný jako Historic Building Information Management. Je provedeno rozšíření datového modelu pro BIM tak, aby byl lépe využitelný pro historické budovy, formou přidáním nových parametrů do informačního modelu budovy. Je vybrána zájmová historicky hodnotná budova, pro kterou je provedena případová studie vypracovaného konceptu Historic Building Information Management. Primárním zdrojem dat pro tvorbu informačního modelu je zvolen stavebněhistorický průzkum. Nakonec jsou vytvořeny výstupy z informačního modelu historické budovy ve formě výkresů a výkazů.
Abstract in different language: This diploma thesis focuses on the use of the Building Information Management concept, for historically valuable buildings, referred to as Historic Building Information Management. An extension of the data model for BIM is made to make it more usable for historic buildings, in the formo f adding new parameters to the building information. A historically valuable building of interest is selected for which a case study of the developed Historic Building Information Management concept is carried out. A building history survey is chosen as the primary data source for the development of the information model. Finally, the outputs of the historic building information model are produced in the form of drawings and reports.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KGM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Podzimkova_DP_2022.pdfPlný text práce4,2 MBAdobe PDFView/Open
PO_Podzimkova.pdfPosudek oponenta práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
PV_Podzimkova.pdfPosudek vedoucího práce596,87 kBAdobe PDFView/Open
Podzimkova.pdfPrůběh obhajoby práce202,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48989

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.