Název: Italský fašismus
Další názvy: Italian Fascism
Autoři: Pašková, Gabriela
Vedoucí práce/školitel: Budil, Ivo
Oponent: Profant, Martin
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4901
Klíčová slova: fašismus;Itálie;Benito Mussolini;první světová válka;druhá světová válka;korporativismus
Klíčová slova v dalším jazyce: fascism;Italy;Benito Mussolini;world war first;world war second;corporatism
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce s názvem ?Italský fašismus? je zaměřena na vývoj Itálie v první polovině 20. století, které je charakterizováno především vzestupem nového fenoménu, kterým byl fašismus. V první části se práce zaměřuje na obecné vymezení pojmu fašismus, v další části jsou rozebírány zdroje a dobové okolnosti, jež ke vzniku fašismu přispěly. Třetí, nejrozsáhlejší část práce, je věnována samotnému fenoménu italského fašismu. V práci je postupně analyzována situace v Itálii během a po první světové válce, situace mezi světovými válkami a nakonec situace během druhé světové války. Nedílnou součástí práce je vymezení základních ideologických rysů italského fašismu.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented bachelor thesis called ?Italian Fascism? is focused on the development of Italy in the first half of the 20th century, which is mainly characterised by the increase of a new phenomenon, which was fascism. In its first part, the thesis focuses on the general understanding of the term fascism, in the next part, there are analysed hictorical sources and circumstances that contributed to the emergence of fascism.The third and largest part of the thesis is devoted to the very phenomenon of Italian fascism. In the thesis, there is successively analysed the situation in Italy during and after the 1st World War, the situation between the Word wars and finaly the situation in the course of the 2nd World War. An integral part of this work is to define the basic ideological features of Italian fascism.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARSKA PRACE PASKOVA.pdfPlný text práce4,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Paskova Gabriela_Budil Ivo.rtfPosudek vedoucího práce11,1 kBRTFZobrazit/otevřít
Paskova Gabriela_Profant Martin.rtfPosudek oponenta práce1,47 MBRTFZobrazit/otevřít
Paskova_Gabriela.pdfPrůběh obhajoby práce297,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4901

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.