Title: AUTORSKÁ KNIHA NA VLASTNÍ TÉMA
Authors: Fukač, Richard
Advisor: Soukupová Petra, MgA. Mgr.
Referee: Ismail Said, MgA.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49012
Keywords: artbook;zbojník;kniha;multimédia;ilustrace;portrét
Keywords in different language: artbook;the outlaw;book;multimedia;illustration;portrait
Abstract: Věřím že moje knižní dílo s portréty a charakteristikou hlavních postav přispěje k dotvoření celistvého obrazu filmového díla a dále otevře cestu většímu pochopení určitých scén a hlavně vylíčení charakteru povahy hlavních představitelů. Následně doplní obrazotvorné vnímaní diváků. Těším se na další společnou spolupráci v širším významu, kde bude místo a prostor pro vyjadřování mého vnitřního cítění a představ.
Abstract in different language: I believe that my book work with portraits and characteristics of the main characters will contribute to the completion of the overall picture of the film work and further open the way to a greater understanding of certain scenes and especially to describe the nature of the main characters. Subsequently, it complements the image-forming perception of the audience. I look forward to further joint cooperation in a broader sense, where there will be a place and space for expressing my inner feelings and ideas.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fukac_Richard_bakalarska_prace_final.pdfPlný text práce11,59 MBAdobe PDFView/Open
FUKAC.docPosudek oponenta práce50,5 kBMicrosoft WordView/Open
FUKAC_0.docPosudek vedoucího práce52 kBMicrosoft WordView/Open
FUKAC.pdfPrůběh obhajoby práce301,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49012

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.