Title: ILUSTROVANÁ KNIHA
Other Titles: illustrated book
Authors: Ledeneva, Valeriia
Advisor: Fučíková Renáta, akademický malíř
Referee: Šavlíková Lucie, Mgr.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49017
Keywords: ilustrace;kniha;ilustrovana kniha;životopis
Keywords in different language: illustration;book;illustrated book;biography
Abstract: Má bakalářská práce věnována ruské básnířce Marině Cvětajevové, která emigrovala z Ruska do Evropy snažíc se uniknout revoluci a občanské válce. Kniha zahrnuje hlavní události 20. století a vypráví o nich z pohledu Mariny Ivanovny. Jaká byla inteligence v Rusku na počátku 20. století a proč Marina Cvětajevová emigrovala, jak byla přijata v zahraničí? Jak Marina snášela duševní otřesy a vyrovnávala se s strašlivými útrapami války a revoluce? Moje kniha na tyto otázky odpovídá a názorně vypráví příběh velké ruské básnířky.
Abstract in different language: My bachelor's thesis is dedicated to the Russian poet Marina Tsvetaeva, who emigrated from Russia to Europe trying to escape the revolution and the civil war. The book covers the main events of the 20th century and tells about them from Marina Ivanovna's point of view. What was the intelligentsia like in Russia at the beginning of the 20th century and why did Marina Tsvetaeva emigrate and how was she accepted abroad? How did Marina endure the mental turmoil and cope with the terrible hardships of war and revolution? My book answers these questions and vividly tells the story of the great Russian poetess.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cvetajevova_bakalarska_prace_Valeriia_Ledeneva.pdfPlný text práce22,5 MBAdobe PDFView/Open
LEDENEVA.docPosudek vedoucího práce53 kBMicrosoft WordView/Open
LEDENEVA.pdfPosudek oponenta práce555,65 kBAdobe PDFView/Open
LEDENEVA_0.pdfPrůběh obhajoby práce229,59 kBAdobe PDFView/Open
LedenevaValeriiaBP_soubory_s_prilohami_k_VSKP.pdfVŠKP - příloha13,46 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49017

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.