Title: AUTORSKÁ KOMIKSOVÁ KNIHA
Other Titles: AUTHOR'S COMICS BOOK
Authors: Rejholec, Jan
Advisor: Kohoutová Marie, MgA.
Referee: Trnka Pavel, MgA. Mgr.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49038
Keywords: komiks;historie;válka;násilí;mezilidské vztahy;venkov;morální hodnoty;kriminalita;lidské utrpení
Keywords in different language: comics;history;war;violence;interpersonal relationships;countryside;moral values;criminality;human suffering
Abstract: Kniha Chleba a krev je autorská komiksová knížka formátu cca A5. Kniha byla tisknuta v tiskárně FDULS v počtu 3ks a byla vázána vlastnoručně mnou. Příběh pojednává o příběhu vojáka Miroslava, který je donucen si vybrat mezi svými společníky a svým svědomím. Tahle volba ho zlomí a on se musí posunout dál, nicméně bůh s ním ještě neskončil. Postaví se tedy výzvě čelem nebo prchne?
Abstract in different language: Chleba a krev (Bread and blood) is a comic book set in the medieval europe. Reader can follow the story of soldier Miroslav. By circumstances he is forced to decide between his comrades-in-arms or his consience. It brakes him and now he has to move on but god is not done with him yet. So will he step up for the challenge or will he run away?
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pruvodni zprava Jan Rejholec.pdfPlný text práce398,27 kBAdobe PDFView/Open
REJHOLEC.docPosudek oponenta práce53 kBMicrosoft WordView/Open
REJHOLEC_0.docPosudek vedoucího práce52,5 kBMicrosoft WordView/Open
REJHOLEC.pdfPrůběh obhajoby práce211,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49038

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.