Title: Formy a podmínky šíření křesťanství - křesťanské misie
Other Titles: The methods and conditions of spreading christianity - christian missions
Authors: Linhartová, Kristýna
Advisor: Demjančuková, Dagmar
Referee: Neupauer, Eduard
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4904
Keywords: misijní činnost;misionáři;Pavel z Tarzu;apoštolové;křesťanství;ostrovní církev;anglosaská misie;iroskotská misie;Cyril a Metoděj
Keywords in different language: missionary journeys;missionaries;Pavel z Tarzu;apostles;christianity;island church;anglo-saxon mission;iroscotland mission;Cyril and Metoděj
Abstract: Bakalářská práce je rozdělena do čtyř stěžejních kapitol. Každá z kapitol je rozdělena na dílčí části. První část bakalářské práce je zaměřena na vývoj křesťanství, na první misijní cesty, které se uskutečňovali díky apoštolům a začala christianisace evropského kontinentu. V podkapitolách se věnuji významným osobnostem, misionářům, kteří se podíleli na pokřesťanštění Evropy. Jedna z dílčích podkapitol je věnována výpravě na Velkou Moravu, která byla vedena Cyrilem a Metodějem.
Abstract in different language: This bachelor dissertation is divided into four main chapters. Each chapter is divided into sub-sections. The first part of the bachelor dissertation is focused on the development of Christianity: on the first missionary journeys which took place thanks to the Apostles and started Christianity in continental Europe. Sub-sections are dedicated to significant personalities and missionaries who were involved in the Christianisation of Europe. One of the sub-sections is dedicated to the expedition to Great Moravia, led by Cyril and Metoděj
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Linhartova BP_krestanske misie.pdfPlný text práce338,2 kBAdobe PDFView/Open
Linhartova Kristyna2_Demjancukova Dagmar.docPosudek vedoucího práce52,5 kBMicrosoft WordView/Open
Linhartova Kristyna2_Neupauer Eduard.docPosudek oponenta práce57,5 kBMicrosoft WordView/Open
Linhartova_Kristyna.pdfPrůběh obhajoby práce288,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4904

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.