Název: Formy a podmínky šíření křesťanství - křesťanské misie
Další názvy: The methods and conditions of spreading christianity - christian missions
Autoři: Linhartová, Kristýna
Vedoucí práce/školitel: Demjančuková, Dagmar
Oponent: Neupauer, Eduard
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4904
Klíčová slova: misijní činnost;misionáři;Pavel z Tarzu;apoštolové;křesťanství;ostrovní církev;anglosaská misie;iroskotská misie;Cyril a Metoděj
Klíčová slova v dalším jazyce: missionary journeys;missionaries;Pavel z Tarzu;apostles;christianity;island church;anglo-saxon mission;iroscotland mission;Cyril and Metoděj
Abstrakt: Bakalářská práce je rozdělena do čtyř stěžejních kapitol. Každá z kapitol je rozdělena na dílčí části. První část bakalářské práce je zaměřena na vývoj křesťanství, na první misijní cesty, které se uskutečňovali díky apoštolům a začala christianisace evropského kontinentu. V podkapitolách se věnuji významným osobnostem, misionářům, kteří se podíleli na pokřesťanštění Evropy. Jedna z dílčích podkapitol je věnována výpravě na Velkou Moravu, která byla vedena Cyrilem a Metodějem.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor dissertation is divided into four main chapters. Each chapter is divided into sub-sections. The first part of the bachelor dissertation is focused on the development of Christianity: on the first missionary journeys which took place thanks to the Apostles and started Christianity in continental Europe. Sub-sections are dedicated to significant personalities and missionaries who were involved in the Christianisation of Europe. One of the sub-sections is dedicated to the expedition to Great Moravia, led by Cyril and Metoděj
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Linhartova BP_krestanske misie.pdfPlný text práce338,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Linhartova Kristyna2_Demjancukova Dagmar.docPosudek vedoucího práce52,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Linhartova Kristyna2_Neupauer Eduard.docPosudek oponenta práce57,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Linhartova_Kristyna.pdfPrůběh obhajoby práce288,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4904

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.