Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSoukupová Petra, MgA. Mgr.
dc.contributor.authorDokoupilová, Agáta
dc.contributor.refereeTrnka Pavel, MgA. Mgr.
dc.date.accepted2022-6-14
dc.date.accessioned2022-07-18T22:33:31Z-
dc.date.available2021-5-31
dc.date.available2022-07-18T22:33:31Z-
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-4-29
dc.identifier88407
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/49042-
dc.description.abstractJako předmět své bakalářské práce jsem si vybrala téma vzhled našeho těla. To, jak neláska, absence jeho přijetí  a v některých případech až nenávist k němu ovlivňuje vnímání naší sebehodnoty a naše chování.  Vytvořila jsem knihu, která zaznamenává příběh o dívce, která se nemá  ráda kvůli vzhledu vlastního těla. Jednoho dne se, ale stane zvláštní věc. Její duše se oddělí od jejího těla.  To už totiž nebavilo nést její nenávist k němu. Dívka se pomocí svého průvodce - Radosti, snaží přijít na to, jak se do těla vrátit zpět.  Kniha má za cíl otevřít toto téma ve čtenáři a ukázat mu cestu kudy se může vydat. V příběhu pracuji jak s prvky komiksu tak s prvky knižní ilustrace. Ilustrace jsou tvořeny pomocí kresby. V knize pracuji s barevnou symbolikou. Hlavní cílovou skupinou knihy je čtenář staršího školního věku, čtenář mladšího školního věku s čtenářským doprovodem (např. rodič). Kniha se však může svým zaměřením dotknout čtenáře jakékoli věkové kategorie.cs
dc.format24s. (19 625 znaků)
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=88407-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectljubacs
dc.subjectsebeláskacs
dc.subjectilustracecs
dc.subjecttělocs
dc.titleAUTORSKÁ KNIHA NA VLASTNÍ TÉMAcs
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBcA.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
dc.thesis.degree-programVýtvarná umění
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe subject matter of my bachelor's thesis is the appearance of our body. It deals with how disliking our body, the absence of accepting it and in some cases even hating it affects the perception of our self-worth and our behaviour. I have created a book that records the story of a girl who does not like her own body. One day, however, a strange thing happens. Her soul separates from her body for it was no longer fun to carry her hatred for her body around. The girl, with the help of her guide - Joy, tries to figure out how to get back into her body. The book aims to open this topic to the reader and show them the way they can take. In the story, I work with both the elements of comics and book illustration. Illustrations are created using drawings. In the book, I also work with the symbolism of colour. The main target group of the book is the reader of older school age as well as the reader of younger school age with a reading companion (e.g. a parent). However, the book's focus can affect readers of any age.en
dc.subject.translatedljubaen
dc.subject.translatedselfloveen
dc.subject.translatedillustrationen
dc.subject.translatedbodyen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dokoupilova- el. podoba VSKP.pdfPlný text práce3,07 MBAdobe PDFView/Open
DOKOUPILOVA.docPosudek vedoucího práce51,5 kBMicrosoft WordView/Open
DOKOUPILOVA_0.docPosudek oponenta práce54 kBMicrosoft WordView/Open
DOKOUPILOVA.pdfPrůběh obhajoby práce337,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49042

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.