Title: Technické řešení ultrazvukového průtokoměru pro použití ve výbušném prostředí
Other Titles: Engineering Design for a ultrasonic flow meter in the explosive environments
Authors: Današ, Marek
Advisor: Formánek Josef, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Zýka František, Ing. CSc.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49052
Keywords: ultrazvuk;průtokoměr;elektronika;senzor;průtok;měření;fem;konstrukce;cad;nebezpečí;výbuch;výbušné prostředí
Keywords in different language: ultrasonic;flow meter;track;electronics;sensor;flow;measurement;fem;construction;cad;danger;explosion;explosive environment
Abstract: Diplomová práce obsahuje konstrukční návrh ultrazvukového průtokoměru určeného do výbušného prostřední. Dále práce obsahuje kontrolu pevnosti a deformaci konstrukčního návrhu pomocí metody konečných prvků. Model, výkresy a výpočty byly vytvořeny pomocí programů NX Siemens 12 a programu Solid Edge 2022.
Abstract in different language: The diploma thesis consists of a design concept of ultrasonic flow meter usable in an explosive environment. Furthermore, thesis contains strength and displacement control of important components of the design concept using the final element method. The model, drawings and calculations were created using the programs NX Siemens 12 and Solid Edge 2022.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Technicke reseni ultrazvukoveho prutokomeru pro pouziti ve vybusnem prostredi.pdfPlný text práce2,81 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce47,59 kBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta diplomove prace Danas_kks-1.pdfPosudek oponenta práce161,88 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce31,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49052

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.