Title: Koncept úspory energie tramvajového vozidla
Other Titles: The concept of saving energy of a tram vehicle
Authors: Fink, Dominik
Advisor: Němec Ladislav, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49053
Keywords: tramvajové vozidlo;spotřeba energie;úspory energie;snížení provozních nákladů;swot analýza;rekuperace energie;kalkulace;návrh alternativ řešení;hvac jednotka;trakční akumulátor
Keywords in different language: tram vehicle;energy consumption;energy savings;reduction of operating costs;swot analysis;energy recovery;calculation;design of alternative solutions;hvac unit;traction battery
Abstract: Diplomová práce obsahuje zmapování všech energetických ztrát a spotřeb tramvajového vozidla a návrh systému opatření, která přispívají ke snížení spotřeby energií a snížení provozních nákladů tramvajového vozidla.
Abstract in different language: The diploma thesis contains a mapping of all energy losses and consumption of a tram vehicle and a proposal of a system of measures that contribute to the reduction of energy consumption and reduction of operating costs of a tram vehicle.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_FINK.pdfPlný text práce4,5 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce47,59 kBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta diplomove prace - Fink.pdfPosudek oponenta práce124,23 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce31,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49053

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.